הרב שאול ישראלי זצ"ל

כתה ה' ממ"ד פתח תקווה

Big image

קישור למידע