חג פורים

מגישים: אור

השאלה: בחרו 2 מהנהגים בחג הפורים והסבירו אותם (במילים שלכם)?

אני בחרתי את המנהגים: תחפשות ולאכול אוזני המן.

אוכלים אוזני המן בגלל שאוזני המן מסמלים לנו את נס החג שקרה במגילת אסתר.

ולתחפושות יש כמה פרשנויות כמו שפרשן אחד אומר שבן אדם יכול להשתנות על ידי מעשים ואחת אחרת אומרת שהייתה התנהגות מבולבלת מצד היהודים בימי אחשוורוש.

השאלה: בחרו 2 מצוות הנהוגות בחג הפורים והסבירו אותם?

אני בחרתי את המצוות: קריאת המגילה וסעודת פורים.

קוראים את המגילה כדי לזכור את הנס שקרה לנו מפני הפור (גזרה) שהמן התיל עלינו

עושים סעודת פורים בגלל שבזכות משתה היין שערכה אסתר לאחשוורוש אחשוורוש השתכר ושינה את דעתו

כתבו פסקה בת חמישה שורות (לפחות) ובה תיאור על אחת הדמויות הרשיות המגילה (אחשוורוש, ושתי, המן, מורדכי, אסתר) , (תיאור חיצוני, מעשים ותכונות)?

אני בחרתי באחשוורוש תאורו החיצוני של אחשוורוש הוא כתר על הרוש

שרבית ביד בגדים מכובדים טבעת עם חתימה שעם חתמו אייתה יש לך

את האישור של מה שרצייתה נעלים יפות והמעשים יש את הפעמים

שהוא עשה מעשים רעים כמו חתם שיהרגו את כל היהודים והפעם

שאמר שושתי גורשה מין מהארמון והמעשים הטובים הם שהרכיב

את מרדכי על סוס כי אמר לו שבקטן וטרש רוצים להרוג אותו

ושתלה את המן ותכונותיו של אחשוורוש הם טוב לב צייתן יודע לתת את הגזרה הנכונה ועוד.

השאלה: "עד לא ידע" מניין הגיע השם? כתבו על המשמעות המושג והתפתחותו עד ימנו?

"עד לא ידע הגיע מהמילה קרנבל עד שהחליפו את השם לתהלוכה ומשם נבחרה המילה של י"ד ברקוביץ להעניק את השם עד לא ידע או כמו בימנו עדלאידע ומשמעות המושג הוא עד שלא נדע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי
Big image
גדי פיינגולד - מוכרחים להיות שמח! הקליפ הרשמי