נקבת השילוח בירושלים

עומר אבנר

נקבת השילוח - נקבת חזקיה - עיר דוד, ירושלים

מהי נקבת השילוח ?

נקבת השילוח (נקבת חזקיה) הנה אחת מהאטרקציות המרכזיות בירושלים. הנקבה מוזכרת במקרא בספר ישעיהו בתקופתו של המלך חזקיה, שהורה על בנייתה בכדי להכניס את מימי הגיחון אל העיר ולשמרם.

מדוע נבנתה הנקבה ?

בשנת 701 לפנה"ס עלה סנחריב מלך אשור וצר על ירושלים. כחלק מהערכות להגנת ירושלים מפני המצור, חיזק חזקיהו מלך יהודה את ביצורי העיר והקיף בחומה את השכונות החדשות שנבנו בה. דבר חשוב מאוד שעשה חזקיהו היה להטות את מי נחל הגיחון לכיוון ברכה שחפר בדרום העיר . ההטיה נעשתה על ידי חציבת נקבה לאורך 533 מ' . כתובת בכתב עברי קדום שנתגלתה ב-1880, כ-6 מ' לפני מוצא הנקבה, מתארת מבצע זה. הנקבה נחצבה משני כיוונים בו זמנית. הכתובת מעידה על גאוות החוצבים עם השלמת המבצע הטכנולוגי המורכב.

רוצים ללכת לבקר אם המשפחה ?

ההליכה במים נמשכת כ-45 דקות, והיא מומלצת לבני כל הגילים – בתנאי שגובהם מאפשר להם לצעוד במים זורמים המגיעים עד לגובה של 60 ס"מ. ולמעדיפים קרקע יבשה - חפירות חדשות גילו עוד מנהרה, שכיום היא יבשה, אך היא מאפשרת להבין את גודל מפעלם של הפועלים, של המלכים ושל המהנדסים בירושלים הקדומה.