שילוב טכנולוגיה בגן הילדים

חקר, טכנולוגיה ושילוב אינטרנט בגן הילדים

לדעתי מאוד חשוב לקידום דרכי החשיבה של הילדים וללימוד חומרים שלעתים לא כל כך ברורים בתמונות.