Vee reostumine

Iris-Victoria Vene

Kuidas inimene on seda põhjustanud? • Pinnase ehitus, kust põhjavesi maasse imbub
 • Tööstusvete, mis sisaldavad keemilisi ühendeid või kõrvalsaaduseid, jõudmine vette
 • Halvasti käsitletud või käsitlemata heitvee jõudmine vette
 • Pindmine äravool, mis sisaldab pestitsiide ja väetisi
 • Pindmine äravool, mis sisaldab õliprodukte
 • Tööstusprotsessides vabanenud termiline vesi (soojussaaste või keemilised ühendid
 • Happevihmad, mis sisaldavad vääveldioksiide
 • Naftareostus

Miks see on probleem?

 • Suurenenud toitainete sisaldus vees võib viia eutrofeerumiseni
 • Orgaanilised jääkained, näiteks heitveed, mis on jõudnud mingisse veekogusse, vajavad lagunedes lisa hapnikku, mille tagajärjel võib tekkida veekogus hapnikuvaegus ja see omakorda muuta kogu veekogu õkosüsteemi
 • Probleemne on ka muda äravool näiteks ehitusplatsidelt, maha raiutud metsade alalt, põllumajandusest, mis võivad takistada päikesekiirguse jõudmist veesambasse, mis tõttu kannatab taimede fotosüntees ja võivad tekkida taimestikuta veealad, mis eiole osa looduslikust ökosüsteemist
 • Veereostusele viitavad tavaliselt vee(kogu) kvaliteedi langus, veekogu kinnikasvamine, vee ebameeldiv lõhn, veeõtisengud jt

Kuidas probleemi vähendada?

 • Bensiinimootoriga autode väljavahetamine elektritõidukite vastu, mis hoiaks lisaks süsihappegaasi tekkimisele ära ka loodusvarade ületarbimise
 • Taasakasutamine, mida on juba rakendtaud mitmeid aastaid, kuid on näha, et arenguruumi veel jagub, sest provleeme ei ole see täielikult elimineerinud
 • Lisaks saavad linnad liituda C4O Cities programmiga, kuhu on koondunud need esindajad, kes on entusiastlikud panustama kasvuhoonegaaside õhku laskmise vähendamisesse, millega väheneks tohutult nende süsihappegaasi-jalajälg, mille kaudu väheneks omakorda ookeanite happelisus
Big image