המחסור במים וזיהום הים וחופיו

איכות המים וחופיו

1. מדוע בעיית הזיהום קשה במיוחד בים התיכון? קראו את הטקסט תחת הכותרת: זיהום מי הים

קראו את הפסקה הראשונה בעמוד 81 וענו על השאלות במחברת.

2. אילו חומרים מוזרמים אל הים התיכון ומזהמים אותו? השלימו את התרשים הבא.

3. לחומרי ההַדְבָּרָה והדישוּן יש יתרון ויש חיסרון.

היתרון הוא
החיסרון הוא