apollo

george balanchine

העלילה

בלט זה מתאר את האל אפולו, שהוא אל השמש אך גם אל האומנויות והנאורות בתרבות יוון. אפולו משתעשע עם שלוש ממוזות (מוזות הן נימפות שאחראיות על תחומי אומנות שונים ותפקידן לתת השראה לאומנים). המוזות בריקוד של בלנשין הן קליופה- מוזת התיאטרון והדרמה, פוליהימניה- מוזת השירה הפיוטית ו טרפסיכורה- המוזה של הריקוד.

לאחר שרקד עם כל אחת מהנימפות אפולו בוחר במוזת הריקוד טרפסיכורה כמוזה המועדפת עליו ורוקד עימה דואט יפהפה. לאחר מכן "נרתמות" שלושתן יחד לעגלתו השמימית ועולות עימו לאולימפוס.

תעודת הזהות של היצירה

תעודת זהות:

כוריאוגרפיה- ג'ורג' בלנשין.

מוזיקה- איגור סטראווינסקי.

עיצוב: להפקה המקורית, אנדרה בושן.

פרמיירה- 12.6.1928 על ידי להקת הבלט-רוס עם סרג' ליפר בתפקיד הראשי.

מקום הפרימיירה-אולם שרה ברנהרט, פריז

Big image
Big image
George Balanchine's Apollo