Het nationale ouderefonds.

Carolien Scholten

wat is belangengroepen?


Een belangenorganisatie is een organisatie voor belangenbehartiging. Het gaat vrijwel altijd om een duidelijk omschreven doel met een specifiek maatschappelijk nut en er zijn meestal leden of donateurs betrokken bij de belangenorganisatie.

wat is een maatschappelijke organisatie ?

Met maatschappelijke organisaties worden organisaties bedoeld die enerzijds gewoon een bedrijf zijn, bijvoorbeeld een ziekenhuis, maar daarnaast ook een voor iedereen zichtbare maatschappelijke meerwaarde bieden, in dit geval het verzorgen van zieken. Het zijn dus niet zomaar bedrijven, maar bedrijven met een duidelijke, maatschappelijke rol en functie.

veranderen in 2015

Per 1 januari 2015 wordt de langdurige zorg ingrijpend hervormd met als doel mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De overheid wil bevorderen dat ouderen zelfredzaam zijn, aan preventie doen en waar nodig in eerste instantie gebruikmaken van mantelzorgers en vrijwilligers, ook wel informele zorg genoemd. U komt pas in aanmerking voor verblijf in een zorginstelling, als de hulp via de gemeente en zorgverzekeraar niet meer toereikend is. Wat gaat er voor u veranderen? We zetten de meestgestelde vragen voor u op een rij. ga naar : http://www.amaris.nl/amaris/veranderingen-ouderenzorg/


voor het nationale ouderenfonds tellen deze veranderen niet de stichting heeft er geen last van maar de ouderen wel.

wat doet het nationale ouderenfonds?

Het Nationaal Ouderenfonds is het enige goede doel dat zich uitsluitend inzet voor deze ouderen. Zonder vrijwilligers, medewerkers, bestuur en ambassadeurs kunnen we geen hulp bieden of activiteiten organiseren. Al deze mensen werken vol overtuiging voor ‘onze’ ouderen om ze de aandacht te geven die zij verdienen. wij doen allemaal verschillende leuke activiteiten met ouderen tegen eenzaamheid.

mijn mening over het nationale ouderenfonds

Ik vind het heel leuk en goed dat hun dat doen voor de ouderen. Ik begrijp dat ouderen steeds eenzamer worden door alle nieuwe opgestelde regels en bezuinigen. Ik vind het belangrijk dat ze met ze alle leuke dingen doen.