חג השבועות

מאת: איתי ג'נה

מנהגי חג שבועות

1.לא מתחתנים

2.לא מסתפרים

3.מביאים ביקורים

מנהגי משפחתי:

במשפחתי נוהגים להביא ביקורים