Fitness Origo & Insertie

Origo & Insertie

Manino & Chris Origo en insertie

Musculus Gluteus Maximus

De Grote Bilspier of wel de Musculus. Gluteus Maximus is de sterkste spier van het lichaam en overdekt een groot deel van de bil regio. Het verbind het bekken, heiligbeen(Os sacrum) en staartbeen(Os coccygis) met het dijbeen(Femur) door het verloop van zijn vezels.


Origo (Oorsprong)

Achterste gedeelte van de bekkenrand (Crista Iliaca)

Buitenvlak van het darmbeen (os ilium)


Insertie (Aanhechting)

Knobbel van het dijbeen (tub. Glutea)

Peesplaat van het dijbeen (tractus iliotibialis)


Functie

Naar achter bewegen van het been (retroflexie)

De heup naar buiten draaien (exorotatie)

Het achterover kantelen van het bekken

Aanspannen van de peesplaat van het dijbeen (tractus iliotibialis)

Sommige bewegen het been zijwaarts (abductie) en binnenwaarts (adductie)

Musculus Tibialis anterior

Musculus. tibialis anterior


De musculus tibialis anterior of voorste scheenbeenspier hoort tot de ventrale (aan de voorzijde van het lichaam gelegen) spieren van het onderbeen. Het is een lange spier.


Origo

Scheenbeen, membrana interossea cruris (bindweefselvlies)


Insertie

Voetwortelbeentjes: os cuneiforme mediale


Functie

dorsaalflexie in het bovenste spronggewricht

supinatie in het onderste spronggewricht

Big image

Musculus deltoides

Origo

Sleutelbeen(clavicula), acromion, spina scapula.


Insertie

Tuberositas deltoidica van de humerus

Slagader arteria circumflexa humeri posterior

Zenuw nervus axillaris


Functie

abductie tot 90°, anteflexie, retroflexie van de boven arm, endorotatie en exorotatie.