אני, רק שאלה...

שאלוני קיץ תשע"ח

שלום לכולם

לשימושכם קיבצנו כאן את 'מחווני' שאלוני הקיץ האחרון.


ומדוע 'מחווני' (במירכאות)?

משום בפועל המדובר במקבץ תשובות אפשריות, לא בכולן, ולא במחוון עצמו. המחוון הוא מסמך ההנחיה על אופן חלוקת הניקוד. חלוקה זו תקפה למועד אחד בלבד ועל כן לא ניתן ללמוד ממנה דבר להמשך.


התשובות מופיעות בראשי פרקים בלבד. ברור לחלוטין שאנו מצפים מהתלמיד להרחיב, להסביר, לקשור לאירועים ולהוכיח הבנת תהליכים היסטוריים.


יודגש שוב: תשובה מתקבלת כאשר היא מבוססת היסטורית, גם אם אינה מופיעה בספר לימוד זה או אחר.


תשובות שגויות אינן מתקבלות, גם אם מקורן במיקודיות או בסיכומים המופיעים ברשת.


בהצלחה לכולנו


ד"ר אורנה כץ אתר

מפמ"ר היסטוריה וצוות ההדרכה

קישור למאגר בחינות הבחינות, שם תוכלו למצוא את הבחינות עצמן:

בחינת חצב ברק, קיץ תשע"ח

הנספח לבחינה:

בחינת נוסח ישן 022115. אקסטרנים - 220

בחינת נוסף ישן 022116, אקסטרנים - 221

בחינת 30% עולים חדשים, 022272

בחינת 70%, 2 יחידות החובה, 022281

בחינת 30%, 2 יחידות החובה, 022282

בחינת עולים חדשים, 70%, 2 יחידות החובה, 022284

בחינת 70%, 2 יחידות החובה (מתוקשבת), 022287

בחינת היסטוריה מוגבר, 70%, 022381

בחינת היסטוריה מוגבר, חלק ה-30% (לאקסטרנים ונבחני משנה בלבד) 022382

הבחינה המתוקשבת, היסטוריה מוגבר, חלק ה-70%, 022387

חצב ברק