הנחיות למשימה - משטרים טוטאליטריים

שכבה ט' - שרון יוספאן

הנחיות למשימת סיכום

1. עליכם ליצור פלייר/כתבה לעיתון ב smore על מדינה בה כיום מתקיים משטר טוטאליטרי.

(הנחיות ליצירת הפלייר מופיעות במרחב היום המקוון)

2. בחרו מדינה בה כיום מתקיים משטר טוטאליטרי (קומוניסטי,פשיסטי,דקטטורי וכו)

3. אילו מהמאפיינים שלמדנו בכיתה (עמ' 129) אודות משטרים טוטאליטרים באים לידי ביטוי במדינה אותה בחרתם.

4. נסחו כתבה לעיתון בת לפחות 10 שורות מפי אחד התושבים במדינה אותה בחרתם. התייחסו לשאלות הבאות:

א. כיצד מאפייני המשטר הטוטאליטרי באים לידי ביטוי בחיי היום יום של התושב?

ב. האם לדעתכם התושב במדינה מרוצה מאורח חייו ומהמשטר הקיים? במידה והתושב אינו מרוצה מדוע לא מתנגד?

5. הוסיפו תמונות וסרטון מתאים.

6. העתיקו את הקישור של הפלייר שיצרתם ל"פורום - תוצרים ממשימת סיכום"

Big image