שיטות בהנדסה גנטית

היכן הפלסמיד המהונדס?

תלמידיי, היקרים לליבי עד מאוד,

עליכם להגיש דו"ח על הניסויים שביצעתם במכון ויצמן.

ניתן להגיש את הדו"ח בזוגות.

מועד הגשה: יום ראשון, 1.2.2015

בהצלחה!

דו"ח סיור לימודי:

1. היכן התקיים הסיור?

2. מהו נושא הסיור ומהי מטרת הניסויים שביצעת?

3. באילו שיטות השתמשת בניסויים?

4. הצג כל שיטה תוך התייחסות ספציפית למטרת הניסוי.

5. הצג את תוצאות הניסויים בתוספת שרטוט או תמונה.

6. מהי הבקרה שבוצעה בכל אחד מהניסויים, או שהיה צריך לבצע? פרט.

7. כיצד יכולה לשמש אחת השיטות, שביצעת, במחקר על מחלות גנטיות.

8. הצע שימוש חדש נוסף לאחת השיטות שהשתמשת בניסויים.

9. זהו, אין יותר.

PCR song (with lyric).avi

שיר ה- PCR