בחירות 2015 חט"ב בן-גוריון

דור לשלטון

דור מביא דרור...דור לחופש

דור לא סתם רץ לשלטון הוא הטוב ביותר!

אני אדאג לכם ליום חופש מהתלבושת...

אני אביא לשינוי בצלצולים.

הבחירות יתקיימו ביום חמישי...מי שמצביע משפיע

ביום חמישי בתאריך 29.10.2015 יתקיימו הבחירות