Hop naar Zuid-Afrika

jij, je spullen of je centen naar Zuid-Afrika

Jij of je spullen naar Zuid-Afrika? Kom dan naar Hop naar Zuid-Afrika op 6 april naar 't Smiske.

Kom op zaterdag 6 april om 19.00 uur naar 't Smiske voor de inzameling van de spullen en om 20.00 uur voor de vergadering van de vrijwilligers. De inzameling loopt tot 22.00 uur. Ondertussen kan je genieten van een (h)eerlijk drankje

Hop naar Zuid-Afrika

Saturday, April 6th 2013 at 7pm

7 Gemeenteplein

Asse, Vlaams Gewest

Programma

19:00 uur - 22:00 uur: start sorteren, inzamelen en verpakken van spullen.20:00 uur: start infomoment vrijwilligers. 22:00uur: muziek!23:00 einde

Ukukhanya vzw

Alle giften zijn welkom op het rekeningnummer BE 23 780-5925905-91 van Ukukhanya. Wij kunnen attesten geven voor fiscale vrijstelling voor giften vanaf 40 euro Giften met fiscale vrijstelling moeten gestort worden op triodosrekening 523-0802724-27 of Iban be48 5230 8027 2427 met vermelding 'GIFT' aan LZG Voor projecten UKUKHANYA