פונקציה קווית

משמעות הפרמטרים a ו -b במשוואת הישר y=ax+b

נתחיל בסרטון המדגים גרפים של משוואות ישר - בסרטון השיפוע מוגדר כ-m והאיבר החופשי כ -n.

הפונקציה הקווית - אורי וינברג | נגזרת