Història del Pop-Rock

Treball col·laboratiu. 4t ESO Institut Ramon de la Torre

ANYS 50

ANYS 80

ANYS 90