Dementie

en de kenmerken

-

Belangrijke kenmerken van dementie zijn problemen met het geheugen, taal, aangeleerde

vaardigheden, het handelen (plannen en organiseren) en besef van tijd/ruimte. Niet iedereen

met dementie heeft dezelfde klachten. Er bestaan verschillende vormen van dementie en

ook ‘mengvormen’. De meest voorkomende vormen van dementie en de bijbehorende

kenmerken staan hieronder:

de 6 belangrijkste kenmerken

• Geheugenklachten: problemen met het onthouden van nieuwe informatie en ophalen van oude informatie (bijv. nieuwe namen leren of geboorteplaats

herinneren).

• Moeite om op woorden te komen.

• Visuele klachten (bijv. moeite met klokkijken).

• Moeite met praktische handelingen (bijv. koffiezetten).

• Moeite om overzicht te houden (bijv. huishouden).

• Veranderingen in het gedrag (prikkelbaar, angstiger).