עבודה במורשת - חג פורים

מגישות: שקד דיין וספיר בן מוחה

מצוות:

1 משלוח מנות - נהוג לתת לאביונים משלוחי מנות ולשמח אותם בחג הפורים.

2 קריאת המגילה - בפורים קוראים במגילה וכאשר מגיעים למילה המן כולם צועקים ומרעישים.


מנהגים:

1 אכילת אוזני המן - לזכר מה שהיה המאכל האחרון של אסתר המלכה.

2 להתחפש - בפורים מתחפשים כל אחד למשהו אחר כדי שלא יכירו אותנו.


המן:

המן היה איש גבוה, בעל שפם ,ואף ארוך וגדול, ואוזניו היו בצורת משולש.

המן שנא מאוד את כל היהודים ורצה להרוג אותם. למרות ניסיונותיו לעשות רע ליהודים ולנסות להרוג אותם, המן נכשל ולא הצליח במזימותיו.

בסופו של דבר מורדכי היהודי ניגש לאחשוורוש ואמר לו, שהמן הוא איש רשע ושרוצה להרוג את היהודים. אחשוורוש התעצבן וציווה על המן לקחת סוס ושעליו ישב מורדכי. והמן היה צריך לצעוק ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו.


עד לא ידע:

השם הזה בא מן הסעודה של פורים שישתכר עד שלא ידע.


התפתחותו עד ימינו: קשה להתגדלות ולהתקדשות שמו של האל והתגלות מלכותו בעולם.

מחרוזת שירי פורים עוזי חיטמן חני נחמיאס

שירי פורים