'מתכון' להדלקת נרות חנוכה

בהנאה לכל המשפחה!

משימה חוויתית

למדנו את דיני הדלקת החנוכיה.

הכינו לאבא ואמא 'מתכון'- הוראות לסדר ההדלקה.

בהצלחה!

שיר לסיום..

הנר

צריך שכל איש ידע ויבין-

שבתוך תוכו דולק נרו

ואין נרו שלו כנר חברו-

ואין איש שאין לו נר.

צריך שכל אדם ידע ויבין -

שעליו לעמול ולגלות את

אור הנר שיש ברבים:

להדליקם לאבוקה גדולה

ולהאיר את העולם כולו.

וכל זמן שעוד דולק הנר -

אפשר לתקן!