Autonomie van de barende

Hoe ga je daar mee om als zorgverlener of als barende zelf?

Big image

inspiratieavond met tanja smeets

Wij willen jullie van harte uitnodigen voor een inspirerende avond met gastspreker Tanja Smeets! Tanja noemt zichzelf een Nieuwe Tijds Vroedvrouw, waarbij zij zwangere vrouwen en hun partners op holistische wijze begeleidt. Bij haar holistische zorg betrekt ze de ‘hele mens’ inclusief levensvisie, omgeving, fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten. Groot aandachtspunt hierbij is het ondersteunen van de autonomie van de vrouw.


Deze tijd vraagt om een andere aanpak in de zorg. De roep om respect voor de autonomie en keuzevrijheid van de 'patiënt' neemt toe. Er is grote behoefte aan een individuele aanpak in tegenstelling tot het algemeen volgen van protocollen. Voor zorgverleners ontstaat hierin een crux: wat is dan nog hun verantwoordelijkheid en waar kunnen ze nog verantwoording voor nemen, als de vrouw bepaalde handelingen of adviezen vanuit deze zorgverlener niet wil aannemen?


Deze avond zal in het teken staan van het werken vanuit vertrouwen en omgaan met het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen tijdens hun bevalling. Tanja zal hier ook praktische handvatten voor geven. Aansluitend aan Tanja’s verhaal is er ruimte voor een gesprek met elkaar.

Woensdag 23 september 2015

Tijd

20.00 uur - 22.30 uur

inloop vanaf 19.30 uur. Start lezing 20.00 uur


Locatie

De Klif

Pijlpuntstraat 1

6515 DJ Nijmegen

Ruimte B14


Kosten

De toegangsprijs voor de lezing is 5 euro per persoon.


Op deze avond is iedereen welkom die geïnteresseerd is.

Stuur de flyer ook gerust door om meer bekendheid te geven aan de avond.


Aanmelden

via geboorte.wijzer.nijmegen@gmail.com


In het horecagedeelte kun je zelf koffie/thee halen. Consumpties zijn op eigen kosten.

zelfbeschikkingsrecht?

In de Zorgstandaard 'Integrale geboortezorg' van het College Perinatale Zorg (in ontwikkeling) staat: 'Het ongeboren kind heeft geen wettelijke rechten. De zwangere vrouw en aanstaande moeder behartigt zelf de belangen van haar ongeboren kind.'


Tanja Smeets licht toe:

"Een kind heeft natuurlijk rechten, maar wie weet wat een baby 'wil'? Als de baby dus nog in de buik van de moeder zit is de lichamelijke integriteit van de moeder bepalend voor de beslissingen die er genomen worden (volgens deze stelling). Als een moeder bijvoorbeeld iets kiest tijdens de zwangerschap waarvan 'men' vindt dat die keuze gevaarlijk zou kunnen zijn voor het ongeboren kind, dan gaat de autonomie van de moeder boven het advies van de zorgverlener. Het vindt namelijk plaats in haar lichaam.


Daarnaast is het nog maar de vraag of datgene wat 'men' vindt, klopt. Door protocollen en richtlijnen op de hele groep toe te passen probeert men de risico's die een kleine groep baby's loopt te ondervangen. Daarbij wordt dus per definitie een grote groep vrouwen/baby's 'overbehandeld'. Men weet namelijk niet welke baby's of vrouwen in die grote groep daadwerkelijk in gevaar verkeren.


Als er staat dat een baby geen rechten heeft klinkt dit inderdaad vreemd: alsof een moeder niet het beste voor haar kind zou kiezen en eigenlijk de meest gewezen persoon is om de rechten van haar kind te 'bepalen'. Maar als de keuze van de moeder tegen de adviezen van de zorg in gaat, is wat men kan concluderen: de baby loopt misschien gevaar, dus we moeten desnoods de lichamelijke integriteit van de moeder schaden om de baby te 'redden'. Vanuit de moeder gezien loopt de baby misschien zelfs meer gevaar als ze de richtlijnen van de zorg opvolgt. Daarom moet de beslissingsbevoegdheid van de moeder zo duidelijk en op deze manier vermeld worden, zodat deze bij haar ligt en niet bij een zorgverlener die een protocol wil volgen. De grote vraag is hoe je daar mee omgaat als zorgverlener?"

Geboorte-wijzer Nijmegen

Geboorte-Wijzer Nijmegen is een netwerkgroep voor mensen die werken met (a.s) ouders en jonge kinderen. De werkzaamheden vinden in (de omgeving van) Nijmegen plaats

Visie:
Geboorte-Wijzer wil dat (a.s.) ouders bewuste keuzes kunnen maken aangaande zwangerschap, bevalling, voeding, zorg en opvoeding. Hierbij gaan we uit van:
- recht op zelfbeschikking
- de eigen wijsheid van ieder mens
- zo volledig mogelijke informatie