Reflekteeriv õpetaja

Refleksioon, kellele ja milleks?

Mis on refleksioon?

ENESEPEEGELDUS

ANALÜÜS

VÕIMALUS LEIDA PÕHJUSED

VÕIMALUS SEADA SIHID

VÕIMALUS ALGATADA MUUTUS

Dr. Tina Boogren: Becoming a Reflective Teacher

MIS? KUIDAS? MIKS?

Mida reflekteerida?

Kas eesmärgid saavad täidetud? Kui täielikult?

Miks midagi ei lähe nii, nagu plaanisid?

Kuidas suurendada õpilaste motivatsiooni? VÕI Kuidas suurendada sinu enda motivatsiooni?

Miks kolleegid, õpilased, juhtkond käitub nii, nagu ta käitub?

Kas õppesisu on asjakohane? Kas ja kuidas see kohale jõuab? Kas sa saaksid seda mõjutada? Kuidas?

Millised sinu enda tõekspidamised sind mõjutavad?

Mis on minu missioon?

TÕHUS

Milliseid meetodeid saaksid kasutada?

 • tunni analüüse
 • juhtumite kirjeldused
 • päevik
 • teoste kogud
 • küsitlused
 • videod
 • pildid
 • skeemid
 • märkmed

Kas on ohte?

 • Ebaadekvaatsus. Suutmatus. Ma ei saa ju midagi muuta!
 • Kolleegid/ülemused laidavad maha mõtted, mida peaks muutma.
 • Professionaalne risk / teised pole avatusele piisavalt vastuvõtvad
 • Õpetaja tehakse märklauaks

TEA, MIDA TEED!