ACV Politie

Nieuwsbrief januari & februari 2016

Beste wensen

Beste collega,

Vooreerst wensen we jullie het allerbeste voor 2016. Een goede gezondheid, veel vriendschap en collegialiteit en een fijne werksfeer mogen in dit lijstje uiteraard niet ontbreken.

Zelf hopen we vooral op een jaar waarin er tussen de overheden en uw vakorganisatie een constructieve dialoog mogelijk blijft, waarin werkbare oplossingen gevonden worden die leiden tot een aangenamer werkklimaat en waarbij we ons allemaal goed voelen.

2016 wordt helaas ook weer een jaar vol onzekerheden. De notie "zware beroepen" en het kerntakendebat zullen ongetwijfeld nog heel wat stof doen opwaaien. Wanneer zal je met verdiend pensioen kunnen gaan? Is er nog werkzekerheid voor onze CALog's? Heb je tegen het einde van dit jaar nog dezelfde functie op dezelfde stoel?
Gelijktijdig beslissen steeds meer politiezones om de samenwerking met een naburige zone verder uit te breiden of zelfs om tot een fusie over te gaan. Op syndicaal vlak is er met andere woorden nog heel wat werk voor de boeg, een uitdaging die we samen met u graag willen aangaan.


Met syndicale groeten

Manu Gilmont
Provinciaal voorzitter
ACV Politie Limburg