עבודה על ספר שופטים: יפתח הגלעדי

עמרי.ב. דניאל .ק. שנהב.ק. דימור .ש.

השופטים

1. השופטים היו המנהיגים בתקופה שלפני המלוכה ותפקידם העיקרי היה להושיע את עמם, או את שבטם, מידי אויבים.

השופטים היו מנהיגים שרוח ה' צלחה עליהם ובכוח זה סילקו את הסכנה של האויבים או המשעבדים.

השופטים שבספר שופטים לא ירשו את המנהיגות ולא נבחרו אליה על ידי העם, אלא נתמנו על ידי ה' כשופטים מושיעים.

חלק מהשופטים הנהיגו את העם בזמן מצוקה, וחזרו אחר כך לחייהם הפרטיים, וחלקם המשיכו לשפוט את העם במשך תקופות ארוכות

כל השופטים היו מקומיים, ופעלו בשבט אחד או שניים, או בברית-שבטים בה נכללו 6-5 שבטים, ואיש מהם לא רכש סמכות על כלל שבטי ישראל. אין לדעת אם השופטים שפטו בזה אחר זה, או במקביל באזורים שונים בארץ.


2.א) מה שמאפיין את תקופת השופטים מבחינת המשטר בארץ הוא כבר בתקופת נדודי בני ישראל במדבר על פי הכתוב בתורה, עוד לפני כיבוש ארץ כנען, היו בני ישראל מאורגנים במבנה של משטר שבטי, לפי המסופר בספר שמות במסגרת שנים עשר שבטים.

את השבט הרכיבו מספר משפחות מורחבות. כל משפחה כזו הייתה בנויה ממספר בתי אב. כל בני השבט היו קשורים ביניהם קשר של קרבת דם. הנהגת השבט הייתה מסורה בדרך כלל בידי זקני השבט ונכבדיהם.

עוד בתקופת כיבוש הארץ עמד לצידם מנהיג מרכזי (לדוגמה: משה ואחריו יהושע), שהנהיגו יחד עם המנהגות השבטית את שנים עשר השבטים.


ב.1) תקופת השופטים נמשכה בין המאות 11-12 לפני הספירה.

ב.2) לפני תקופת השופטים באה תקופת האבות ואחריה באה תקופת המלכים והנביאים.

ב.3) העמים העיקריים שהיו באותה תקופה היו הפלישתים והכנענים.

ב.4) השם של תקופה זו הוא תקופת הברזל.

משימה ראשונה: ת"ז לשופט: יפתח הגלעדי

שם השופט: יפתח.

משפחה: הגלעדי.

שבט: מנשה.

אזור מגורים: גלעד.

מספר שופט: שופט שמיני: אחרי יאיר הגלעדי ולפני אבצן מבית לחם.

כמה זמן פעל: שש שנים.

תכונות מיוחדות: מתואר כ"גיבור חיל", עומד במילתו (מקיים את הבטחותיו ונדריו) , סמכותי וכריזמתי, מנהיג,

תמונת שופט: (למטה)


התמונה תואמת את הסיפור המקראי מפני שבתמונה רואים את יפתח נפרד מבתו לפני שהוא מקיים את נדרו(הראשון מביתו שיצא לחגוג עמו יועלה לעולה).

Big image

מקורות מידע:

ויקיפדיה

אתרים נוספים (לא זוכרים את שמם)

משימה שנייה:פעילותו של השופט


א1. העם הכובש היה בני עמון.

2. השעבוד נמשך שמונה עשרה שנים.

3.עמון הוא עם קדום אשר יצא מהמדבר הסורי-ערבי באלף ה-2 לפנה"ס והקים ממלכה בעבר הירדן, שבירתה הייתה רבת עמון. ממלכתם התקיימה מהמאה ה-13 לפנה"ס עד לשנת 334 לפנה"ס.

4. לא מצאנו שרידים הסטוריים על יפתח הגלעדי אך מצאנו על בתו:(למטה בתמונות)
Big image
Big image
Big image

משימה שנייה:שאלות חקר

שתי השאלות שבחרנו לענות הם:6 ו-7

6)תכונותיו ומעשיו שהביאו תועלת גדולה ליפתח הם שהוא היה פיקח וכאשר זקני העם קראו לו כדי שיעזור להם במלחמה נגד בני עמון ודיבר עם מלכן כדי למשוך זמן ולאמן את חייליו למלחמה נגדם ולנצח אותם.

7) יפתח הגלעדי אכן עשה טעויות וקיבל החלטות שגויות כמו הנדר לפני הקרב נגד בני עמון שהבטיח לה' שיהרוג את האדם הראשון שהוא יפגוש אם הם ינצחו בקרב.אני הייתי נוהג אחרת בכך שהייתי אומר את מי שאני יהרוג אחרי הקרב כמו את הבקר הכי טוב או את האדם שאני רוצה להרוג.

משימה רביעית בקבוצות: בעקבות השופטים- מסלול טיולים

  • השופט יפתח הגלעדי פעל והנהיג את את העם באזור הגלעד בתחומי ארץ ישראל.

  • מסלול הטיול:הגלעד הוא חלקו הצפוני של עבר הירדן בין מואב לגולן. בהתחלה המטיילים מגיעים לירדן, ישראלים או זרים, מתמקדים קודם כל בפטרה, הנמצאת בחבל אדום. בשנים האחרונות נוהרים מיטיבי לכת, במספר גדל והולך, לקניונים שבחבל מואב, בעיקר הארנון, זרד וואדי אבן חמאד. רק מעטים ממשיכים צפונה לעמאן, אל ארץ הגלעד, שמבחינות רבות, קשורה יותר לגליל התחתון מאשר למואב שמדרום לה.

  • לאזור מומלץ להגיע בחודשי הקיץ.

  • לא היו שרידים ארכאולוגיים אלה שרידים היסטוריים והם על בת יפתח בעמוד 5.

  • לא נכתב על גיל מתאים ועל דרג הקושי.


Big image

משימה חמישית בקבוצות: אקטואליה והנצחת השופט

  • מצאנו רחוב הקרוי על שמו של יפתח הגלעדי העיר אשקלון.

    • הרחוב שקרוי על שמו מנציח אותו משום שהיה שופט.

    • מצאנו את שנכנסתי לגוגל מפות רשמתי יפתח הגלעדי.
Big image