כוכב לכת ארץ

תעודת זהות

המרחק הממוצע מהשמש של כדור הארץ הוא:150 מליון ק"מ

סוג החומר המרכיב את כוכב הלכת ארץ הוא: סלעי

האטמוספרה היא: חנקן,חמצן,פחמן דו חמצני

הטמפרטורה הממוצעת היא:15c

משך הסיבוב העצמי הוא 24 שעות

משך ההקפה הוא:365 יממות

קוטר בקו המשווה הוא12,756

מספר ירחים:1

טבעות: אין

הכבידה: 9.8 לשנייה בריבוע (זוהי התאוצה שבה גוף בשדה הכבידה של כדור הארץ יפול)

מים: יש