נגעת?!שילמת!

ההשלכות של חוסר הזהירות בכבישים

המצב בכבישים כיום

נהגים רבים אינם מודעים לחשיבות שמירת המרחק בין הרכבים בכבישים. זהו גם הגורם המיידי לתאונות דרכים כיום. שמירת המרחק בין הרכבים הכרחית מאחר ואנרגיית התנועה של הרכב בעת עצירתו מומרת בהדרגה לחום, בזמן זה הרכב עובר מרחק הנקרא מרחק בלימה- המרחק שעובר הנהג מהרגע שלוחץ על הבלם ועד שהרכב מגיע לעצירה מוחלטת. בנוסף, הרכב עובר גם מרחק תגובה- המרחק שעובר הרכב מהרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד שהוא לוחץ על דוושת הבלם. לכן, מרחק התגובה מגדיל בצורה משמעותית את המרחק הכולל שיש לשמור בין הרכבים.

אז מה צריך לעשות כדי לשנות את המצב??

הטיפים שלנו לנהיגה בטוחה:

1) מרחק התגובה והבלימה מושפעים מהמהירות- ככל שהמהירות גדלה פי x, מרחק התגובה גדל גם כן פי x.

ככל שהמהירות גדלה פי x, מרחק הבלימה גדל פי x בריבוע. לכן, נהג הקפד על המהירות המותרת בכבישים!!!

2) ביום גשום, החיכוך של המכונית עם הכביש קטן יותר ולכן מרחק הבלימה של המכונית גדול יותר. לכן, נהג בימים גשומים הקטן את מהירותך עוד יותר ושמור על מרחק תקין בין הרכב שלך לאחרים!1!

3) היסח דעת כדוגמת: שימוש בטלפון בזמן הנהיגה מגדיל את זמן ומרחק התגובה ועלול להוביל לתאונה. לכן, הימנע מהיסח דעת בזמן הנהיגה, הסתכל רק על הכביש!!!

הקשר בין המהירות למרחק הבלימה והתגובה

ככל שהמהירות גדלה פי x, מרחק התגובה גדל גם כן פי x.

ככל שהמהירות גדלה פי x, מרחק הבלימה גדל פי x בריבוע.

המופע המוטורי - זמן תגובה ושמירת מרחק