צולמתי אך לא אישרתי

לכל אחד מגיעה הזכות לפרטיות שלו