Antiikkirjandus

Robert Vain, Sigvard Vällo

Antiikkirjandus

Tuleneb ladina keelsest sõnast antiquus (vana, muistne).

Hõlmab Vana-Kreeka ja Vana-Rooma kirjandust.

Homerose eeposed "Odüsseia" ja "Ilias".

3. saj eKr hakkas arenema Vana-Rooma kirjandus.

See oli suuresti mõjutatud Vana-Kreeka kirjandusest.

Mütoloogia

Kreeklased austasid jumalaid ja heeroseid ehk kangelasi.

Mütoloogia pärineb ajast, mil inimene elas tihedas kokkupuutes loodusega.

Usuti, et maailm lõi jumalad mittevastupidi.

Loomismüütide järgi oli alguses Kaos, millest eraldusid maa(Gaia) ja taevas(Uranos)

Nende lapsed olid Titaanid, kellest omakorda sündisid jumalad.

Jumalad

Jumalad tõukasid oma vanemad Titaanid troonilt.

Zeus - Peajumal

Hera - Abielu- ja lastesünnijumalannna, Zeusi abikaasa

Poseidon - Meredejumal

Hades - Allilma valitseja

Hestia - Kodukoldejumalanna


Ares - Sõjajumal

Athena - Tarkuse- ja sõjajumalanna

Apollon - Laulu-, valguse- ja ennustuskunstijumal

Aphrodite - Ilujumalanna

Hermes - Jumalate käskjalg, varaste-, kaupmeeste- ja ränduritejumal

Artemis - Jahijumalanna

Hephaistos - Tule- ja seppadejumal

Demeter - Vilja- ja viljakusejumalanna

Dionysos - Veinijumal

Big image

Antiikteater

Teater sai alguse Dionysose auks peetud pidustustest 2500 a. tagasi.

Pidustused koosnesid: Tants, laul, muusika, teater, rongkäigud, võistlused jne.

Näitlejad olid ainult mehed.

Orkestra oli ringi- või poolringikujuline teatrilava.

Skeene oli etenduse taust ja ehitis, kus näitlejad omavälimust muutsid.

Tragöödia - tragos oide ehk sokulaul

Deus exmachina - "masin tõi jumala lavale"

Tuntumad tragöödiakirjanikud:

Aischylos - "Oresteia", "Aheldatud Prometheus", "Pärslased"

Euripides - "Medeia", "Hippolytos", "Elektra"

Sophokles - "Kuningas Oidipus", "Antigone"

Big image

Filosoofia

Sokrates (469-399 eKr)


  • Ei kirjutanud midagi üles
  • "Ma tean, et ma midagi ei tea"
  • "Tõe ämmaemand"
  • Sokraatiline meetod - iroonia
Platon (427-347 eKr)  • Sokratese õpilane
  • Rajas "Akadeemia"
  • Koopamüüt
  • Lõi teooria ideaalsest maailmast
Pythagoras


Hippokrates

Herodotos

Big image