Mantelzorg

wat is dat nou eigenlijk?

Wat houdt mantelzorg in?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.


Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind.

Mantelzorg overkomt je

Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.
Big image

'VNG probeert mantelzorg toch te verplichten'

Via een omweg probeert de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) alsnog mantelzorg op te leggen aan huisgenoten van langdurig zieken. Daarvoor waarschuwt CDA-Kamerlid Mona Keijzer woensdag in De Telegraaf.


De VNG adviseert gemeenten om bij de berekening van hoeveel zorg iemand nodig heeft standaard te rekenen op anderhalf uur hulp per dag van medebewoners. Deze adviezen worden vaak letterlijk overgenomen. ‘Ik waarschuw gemeenten alvast: als je dit invoert, zal je rechtszaak na rechtszaak verliezen’, zegt Keijzer in de krant.

Gemeenten zijn vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor onder meer de thuishulp. Tegelijk wordt hier fors op bezuinigd. Om de thuishulp betaalbaar te houden, lobbyde de VNG vorig jaar voor een wettelijke plicht tot mantelzorgen. De hoogste rechter bepaalde in mei echter dat mensen hier niet toe mogen worden gedwongen.

De insteek van de VNG is volgens staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) dan ook verkeerd. ‘Het lijkt er nu op dat de gemeente eerst kijkt of er mantelzorg verleend wordt, en dan bekijkt hoeveel zorg extra er nog nodig is. Maar het moet juist andersom’, zegt hij in de krant.

Mijn eigen opinie

Ik vind niet dat gemeenten mensen mogen verplichten om mantelzorger te worden.
Ik vind dat familie, vrienden en kennissen daar zelf voor mogen kiezen.

De meeste mensen zijn overdag op het werk en hebben een eigen gezin waar ze voor moeten zorgen, vaak kunnen ze de zorg voor hun ouders of ander gerelateerde familie/vrienden daar niet bij hebben.
Door de bezuinigen krijgen de ouderen nu veel minder huishoudelijke hulp als vroeger, maar ik vindt niet dat dit ten koste moet gaan van de familie van de cliënt.

Uitleg van de begrippen

Wat is een belangengroepering?

Een belangengroepering is een organisatie voor belangenbehartiging.

Het gaat vrijwel altijd om een duidelijk omschreven doel

met een specifiek maatschappelijk nut en er zijn meestal leden of

donateurs betrokken bij de belangenorganisatie


Wat is een maatschappelijke organisatie?

Met maatschappelijke organisaties worden organisaties bedoeld die enerzijds gewoon een bedrijf zijn, bijvoorbeeld een ziekenhuis, maar daarnaast ook een voor iedereen zichtbare maatschappelijke meerwaarde bieden, in dit geval het verzorgen van zieken. Het zijn dus niet zomaar bedrijven, maar bedrijven met een duidelijke, maatschappelijke rol en functie

.