Over zwart/wit geld/belasting

6de Dagdeel

Opdracht

1. Wat is zwart geld?

Zwart geld is inkomen of vermogen dat niet wordt aangegeven, bijvoorbeeld bij de belastingdienst. Er is vaak samenhang: als inkomen niet volledig wordt opgemaakt ontstaat vermogen, en vermogen kan inkomen genereren. Gevolg is dat daarover geen belasting en andere heffingen worden betaald, en dat ze niet in aanmerking worden genomen bij inkomensafhankelijke regelingen en vermogenstoetsen. Zwart geld kan worden gebruikt voor betalingen die ook weer verzwegen worden voor de belastingdienst, zodat het geld rondgaat in een zwart-geld circuit. Zwart geld kan verder nog onderverdeeld worden in "gewoon" zwart geld, dat verdiend is op een legale manier maar niet aangegeven aan de belastingdienst, en "pikzwart" geld, dat op illegale wijze verkregen is (drugshandel, inbraak, diefstal, oplichting, overvallen enz.), en dus vanzelfsprekend ook niet aangegeven.

Om zwart geld openlijk te kunnen gebruiken, wordt het eerst witgewassen.


2. Wat is wit geld?

Wit geld is het tegen over gestelde van zwart geld. Wit geld is namelijk inkomen of vermogen dat wel wordt aangegeven, bij bijvoorbeeld de belastingsdienst.


3. Wat is witwassen van zwart geld?

Witwassen is het verbergen of verhullen van de herkomst van de opbrengst van criminele activiteiten. De winst uit misdaad vormt de bron voor witwassen. De opbrengsten uit misdrijven worden voor een deel opnieuw geïnvesteerd in nieuwe criminele activiteiten en blijven daardoor verborgen voor de legale economie. Een ander deel van de opbrengsten wordt geïnvesteerd in de legale economie of gebruikt door criminelen voor levensonderhoud.


Opdracht

Vraag 1: Waarom betalen we belasting?

De belangrijkste functie van belasting is de budgetaire functie. Dit houdt in dat de opbrengst van de heffing is bedoeld voor het financieren van collectieve goederen en diensten waarvan politiek bepaald wordt dat zij algemeen toegankelijk moeten zijn. Hierbij kan worden gedacht aan zaken als defensie, politie, rechtspraak, het wegennet, sociale zekerheid, bijstand, zorg, subsidies, kunst en cultuur.


Vraag 2 en 3: Wat voor belastingen kennen we in Nederland?

Voorbeelden rijksbelastingen

Het rijk brengt aan haar burgers onder meer de volgende belastingen in rekening:

- inkomstenbelasting en loonbelasting;

- vennootschapsbelasting;

- dividendbelasting;

- kansspelbelasting;

- successierechten;

- schenkingsrecht;

- omzetbelasting;

- invoerrechten;

- diverse accijnzen;

- belastingen op aanschaf van personenauto's;

- motorrijtuigenbelasting;

- overdrachtsbelasting;

- assurantiebelasting;

- diverse milieuheffingen.


Voorbeelden gemeentelijke belastingen

Gemeenten in ons land brengen aan hun inwoners onder meer de volgende belastingen in rekening:

- onroerende-zaakbelasting

- baatbelasting;

- toeristenbelasting;

- parkeerrechten;

- hondenbelasting

- precariorechten;

- grafrechten;

- havengelden;

- belasting op bouwgronden;

- diverse leges;

- marktgelden;

- afvalstoffenheffing;

- reinigingsrecht;

- rioolrechten


Wat doet de belasting met al 'ons' geld?

Van het belastinggeld dat binnenkomt, gaat een deel naar mensen die niet meer werken omdat ze bijvoorbeeld oud zijn of ziek zijn. Een ander deel wordt verdeeld over alle ministeries. Hoe die verdeling is, bepaalt de regering: de ministers en het

parlement. Elk ministerie zorgt voor een bepaald onderwerp.


Opdracht BTW