Meervoudsvormen

Pelle & Alex

CIOS 14B

Regelmatige meervoudsvormen

hand - handen

boom - bomen

kan - kannen

weide - weiden, weides

appel - appelen, appels

leraar - leraren

kind - kinderen

kleed - klederen, kleren

etc.

Spellingregels deel 2: Meervouden

Woorden die eindigen op een lange klinker

oma's

alibi's

risico's

haiku's

directory's

alinea's

duo's

la's

De s wordt aan het woord vast geschreven als het eindigt op een toonloze /ə/, op een klinker met een accentteken, of op een klinker die met twee letters of meer wordt geschreven.

lente - lentes

café - cafés

bureau - bureaus

shampoo - shampoos

spray - sprays

Ook als we aan het eind van het woord een klinker horen, maar een medeklinker schrijven, hechten we de s vast aan het woord.

escargot - escargots

sjah - sjahs

ayatollah - ayatollahs

Uitzonderingen op de regels voor meervoud -en en -s

 • Ei – eieren
 • gemoed – gemoederen
 • (Goed) – goederen (wordt alleen in meervoud gebruikt)
 • Kalf – kalveren
 • Kind – kinderen
 • Lam – lammeren
 • Lied – liederen
 • Rund – runderen


met toevoeging van de letter d

 • been – beenderen (in de betekenis van ‘bot’)
 • Hoen – hoenderen


met verandering van korte klank naar lange klank

 • Blad – bladeren
 • Rad – raderen
 • Gelid – gelederen


Sommige woorden kunnen in het meervoud -en én -s krijgen

 • Aardappel – aardappelen / aardappels
 • Ziekte – ziektes / ziekten


Sommige woorden die zijn overgenomen uit het Grieks of Latijn kunnen een Grieks of Latijns meervoud krijgen

 • Museum – museums / musea
 • Collega – collega’s / collegae
 • Catalogus – catalogussen / catalogi
 • Crisis – crisissen / crises

Veranderende medeklinkers

s - z

laars - laarzen, luis - luizen


f - v

staaf - staven, graf - graven

Maar let op : fotograaf - fotografen !

nederlans spellingsregels- voor school