חכמתי בקיץ

עדי

אני חכמה בקיץ

אני חובשת כובע כשאני יוצאת לעיר