Mètode làser

Es el millor mètode per eliminar deixalles espacials ?

Que són les deixalles espacials?

Les deixalles espacials són restes de coets i satèl.lits depositades al espai

Problema d'aquestes deixalles

Las vertiginoses velocitats a las que estan someses, fan d’aquests una seria amenaça a qualsevol missió que pugui ser efectuada en un futur pròxim. La deixalla espacial ha posat en perill fins i tot als tripulants de la Estació Espacial Internacional. I també existeix un perill i es que qualsevol dia en caigui una a la terra.

Nosaltres hem escollit el mètode làser

És un mètode el qual consisteix en que un làser que es podria des de la terra per destruis els trossos d'entre 1 i 20 centímetres, que perdrien altitud i finalment es disoldrien a l'atmosfera.

Aixi ha anat augmentant la deixalla espacial a mesura dels anys

Principals promotors

El grup que s'està movent més en aquest mètode per eliminar les deixalles espacials és:


Física i Cristalografia de Materials i Nanomaterials (FiCMA-FiCNA)", del centre d’investigación en Ingeniería de Materiales y micro/nanoSistemas (EMaS) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) está intentando encontrar la solución que ponga fin a este problema a través de un láser pulsado de gran potencia.
Big image

Ventatges e inconvenients del mètode

Ventatges:

La ventatge és que pot eliminar les restes de deixalla espacial.

És vastant barato.

Inconevenients:

Aquest mètode encara no s'ha probat i no sabem si és eficaç.

És un sistema que no s'ha ni creat i s'hauran d'esperar fins al 2017, això provocarà més deixalles en el espai.

Cost

El preu d'aquest mètode és de 10 milions de dolars i el sistema de probes només costaria

1 milió de dolars.