פעולות התנגדות בגטו

הארגון המחתרתי יהודי, אנטי גרמני בגטו וילנה היה PFO (ארגון פרטיזנים מאוחד), מטרת הארגון הייתה להכין התנגדות חמושה כאשר יעמוד הגטו בסכנת חיסול, וכן להעביר את רעיון ההתנגדות לגטאות אחרים.

במטה הארגון היו נציגים של כל המפלגות ותנועות הנוער שהתאחדו לפעילות המחתרתית.

ב23 בספטמבר 1943, יום חיסול הגטו, יצאה מהגטו דרך תעלות הביוב הקבוצה האחרונה של אנשי ה-פ.פ.א.ו ובה 100-80 חברים. רובם המכריע של ה-פ.פ.או יצאו ליערות והצטרפו לפרטיזנים. הפרטיזנים מגטו וילנה לחמו ביערות עד בוא הצבא הסובייטי והשתתפו בשחרורה של וילנה ב 13 ביולי 1944.

הפרטיזנים של וילנה (1986)