Taimeseade

Looduslikust materjalist karkassi tegemine

Andmed

  • Tunnis osales 8 õpilast (5 tüdrukut ja 3 poissi)
  • Põhikooli baasil maastikuehitus 3kursus
  • Vanus 18-21 aastat.

Õppekeskonna analüüs

Klassiruumi kirjeldus


•Heas korras klass

•Suured avarad aknad

•Markertahvel, kriiditahvel

•Dataprojektor

•Kraanikauss

•Lauad ja toolid

•Valgustus

•Keskküttesoojus

•Klassil oma laoruumÕppemeetodid

•Sissejuhatus tundi, mida hakatakse tegema, valmistama, õppima

•Tunni käigus õpetaja juhendab, kontrollib tehtut, vajadusel abistab

•Hindamist sel korral ei toimu

Vaimne õppekeskkond

•Erinevate tasemega õpilastega arvestamine

•Tunnis mängib muusika- meeldiv meeleolu

•Sõbralik õhkkond- õpilased teevad õpetajaga koostööd, õpetaja juhendab ja on abivalmis


Füüsiline keskkond

•Koolimaja on renoveeritud kolm aastat tagasi

•Keskküttesoojus

•Ventilatsioon

•Riideruum, dušširuum, saun, wc kahel korrusel

•Suitsuandur, vinguandur, häirealarm

•Valgustus

•Tööriistad kooli poolt


Sotsiaalne keskkond

•Personal abivalmis

•Turvaline keskkond

Suhted

•Õppijatevahelisi suhteid korraldab õpetaja jaotades õpilased praktilise töö tunnis ise gruppidesse.

Õppija- õpetaja suhted on täiskasvanu tasandil ja ka lapse tasandil.

Hinnang

•Õppimist toetas positiivne õhkkond, muusika

•Õppimist takistas tööriistade jagamine, praktilise tunni jooksul ei jõua õpetaja iga õpilase juurde personaalselt


Meeskonnas: Krista Bunder, Jaanika Vint, Pille Peterson, Kaido Veski

Õppemeetodid