Swot - analyse

Kasumi van Eijk

Sterkte


* geduldig

* actie is met mijn geduldigheid anderen gaan helpen en daardoor bijvoorbeeld eens amenderingen opdracht beter te kunnen maken.


* open voor nieuwe dingen

* actie is me in gaan zetten voor dingen die dus nieuw zijn men waarvan ik denk dat ik dingen zal leren, zoals bijvoorbeeld extra opdrachten en op stage bijvoorbeeld vragen of ik nog wat extra's zou kunnen doen.


* samenwerken

* actie is samen werken en met goede communicatie en het helpen van elkaar er beter uit komen


Zwakten


* werk uitstellen

* actie is een werkschema maken met tijdplanning en deze samen met iemand bijhouden en controleren of ik me er aan houd, zoals bijvoorbeeld met een docent of een ouder


* samen vattingen maken

* actie is vaker samenvattingen maken en laten nakijken door een docent ruim van tevoren van een toets


* hou van een praatje

* actie is dat praatje ten goede gaan gebruiken en op de goede momenten, zoals bijsamenwerking en als ik naar een netwerk borrel zou gaan zou ik datumaanduiding kunnen gebruiken om zo mijn contacten te vergoten.Kansen

* stage

* je inzetten vanaf het begin, ook bij de minder leuke opdrachten en zorgen dat je een goede indruk achterlaat voor misschien een optie van een toekomstige baan.


* school

* voor opdrachten niet denken oh ik ben klaar, maar denken oké misschien kan er nog meer bij of hoe pak ik dit wat origineler Aan


* goede keuzes

* actie is een opleiding kiezen die breed is of waarvan je weet dat er nog veel vanen in zijn.

Bedreigingen

* te weinig slapen


* actie is om goed al je werk in te plannen wat er te doen is, zodat je niet al je werk te laat doet.


* school

* actie is vanaf het begin je best doen en je 100% inzetten om je diploma te halen.


* lui zijn

* actie is om motivatie te zoeken in de dingen die mij wel interesseren en daardoor dus meer motivatie te hebben in de opdrachten en dingen die mij wat minder interesseren! zodat je dat goed verdeeld en niet alleen dingen doet die je niet leuk vind.