Aansprakelijkheid

Paragraaf 2.5, 2.6

Inleiding

Wij gaan u vandaag informeren over het volgende:

- werkgeversaansprakelijkheid

- uitspraken Hoge Raad inzake werkgeversaansprakelijkheid

- verzekeringsmogelijkheden

Werkgeversaansprakelijkheid

Wanneer is de werkgever aansprakelijk? (art. 7:611 BW.)

- als er een ongeval plaatsvind tijdens werkzaamheden die opgedragen zijn;

- als het ongeval plaatsvind binnen de werkomgeving van de werknemer;

- als het ongeval plaatsvind binnen de uren benodigd voor de werkzaamheden.


Wanneer is de werkgever niet aansprakelijk? (art. 7:658 BW.)

- als hij het ongeval kan aantonen dat de veiligheidsmaatregelen die redelijkerwijs die van hem verwacht kunnen worden en het ongeval niet kon voorkomen

- werkgever is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat het letsel dat de werknemer is overkomen, veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf.

KLM/ De Kuijer

Op een vlucht naar Ivoorkust kreeg de piloot te maken met een wachttijd tussen twee vluchten. Tijdens deze wachttijd ging hij naar een hotel maa kreeg een verkeersongeval. De Hoge Raad achtte de KLM aansprakelijk. De schade was niet onder uitoefening van werkzaamheden maar er was wel een verbvand met het werk. De werkgever moet hier zorgen voor het beperken van risico's door verzekeringen af te sluiten.

Arena-arrest

Bij het Arena-arrest ging het om schade die de werknemer opliep, terwijl hij motorrijtuig bestuurde. De Hoge Raad kwam met de uitspraak dat de werkgever niet alleen aansprakelijk is als de werknemer een motorrijtuig bestuurd, maar ook als hij op een andere wijze aan het verkeer deelneemt.

Taxicentrale-arrest

Een taxichauffeur werd aangereden door een trein op een spoorwegovergang. Deze kreeg 2 bedragen uitgekeerd van 2 verzekeringen. Deze verzekeringen bleken de volledig arbeidsongeschiktheidskosten niet te kunnen dekken. Daarom is bepaald dat een werkgever altijd moet zorgen voor verzekeringen met een hoog verzekerd bedrag.

Maatzorg-arrest

Een thuisverzorgster raakte onderweg naar een klant ten val door gladheid en daardoor liep zij een dubbele beenbreuk op. Zij stelde de werkgever aansprakelijk voo de schade die zij opliep als gevolg door onveilige werkomstandigheden.

De Hoge stelde dat de werkgever dit inderdaad had kunnen verzekeren. Het ongeval gebeurde onder werktijd.

TNT-arrest

Postbezorger gleed uit om de stoep door gladheid. Omdat dit een eenzijdig voetgangersongeval betreft is dit niet verzekerbaar. Struikelen of uitglijden wordt niet als bijzonder risico aangemerkt.

Rollerskate-arrest

Tijdens een bedrijfsuitje brak een werknemer de pols van zijn linkerhand. De breuk herstelde maar hij bleef met posttraumatische dystrofie zitten.

De Hoge Raad achtte de werkgever aansprakelijk voor de schade omdat de werkgever niet goed werkgeversschap heeft getoond.

Verzekeringsmogelijkheden voor werknemers

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen: Voor verkeersongevallen met een motorrijtuig bijv. taxichauffeur.

Verkeersschadeverzekering: Schade veroorzaakt door werknemer in het verkeer.

SVI: Alle inzittenden + bestuurder verzekerd.

OVI: Alleen inzittenden verzekerd excl. bestuurder

Collectieve ongevallenverzekering: Alle werknemers vallen hier onder.

WIA: eerste 2 jaar arbeidsongeschiktheid is verzekerd.

WGA:

AVB: Voor als andere personen of bedrijven het bedrijf aansprakelijk willen stellen.

Recente ontwikkelingen

De Hoge Raad wil het adviseurs makkelijker maken om bedrijven te adviseren voor deze verzekeringen.

Ook willen bedrijven graag 1 verzekering zien voor de aansprakelijkheid zodat er meer duidelijkheid is.