War Child

Steun War Child Nú. Want Kinderen horen niet Thuis in Oorlog

Wat is War Child?

War Child is een niet-gouvernementele organisatie, waarbij de inkomsten deels van de overheid komen, die zich inzet om zoveel mogelijk kinderen te helpen in conflictgebieden. En om hun oorlogservaringen te verwerken door middel van onder andere bescherming, pyschosociale hulp en onderwijs zodat ze samen kunnen bouwen aan een vreedzame toekomst.
Dit Doet War Child Voor Oorlogskinderen

Wat wil War Child bereiken?

War Child is een Engels woord en betekent oorlogskind. War Child helpt kinderen die in oorlog leven, of hebben geleefd. Iedere week wel 15 000 oorlogskinderen in 12 verschillende landen. Maar in de wereld zijn er miljoenen kinderen die een oorlog meemaken.
Als er ergens oorlog is, hebben kinderen het vaak heel zwaar. Soms zijn ze op de vlucht en leven ze zonder ouders. Oorlogskinderen hebben vaak zoveel meegemaakt dat ze bang en verward zijn. Sommige kinderen durven zelfs niet meer met andere kinderen te spelen.
War Child leert deze kinderen weer spelen en plezier maken. Met muziek, dansen, toneel spelen, schilderen, voetballen; dingen die voor jou heel gewoon zijn. Door samen te lachen vergeten kinderen langzaam hun angst en verdriet. Hierdoor krijgen kinderen weer zelfvertrouwen en komen in contact met andere kindere, en dat is wat ze eigenlijk willen bereiken.

Big image

Wat hebben ze tot nu toe bereikt?

War Child heeft met haar programma’s in 2011 in totaal 3,5 miljoen mensen bereikt waarvan 1,8 miljoen kinderen (15 jaar en jonger) en jongeren (16-24) in 11 (voormalige) conflictgebieden.
Door hen te beschermen tegen geweld, psychosociale steun te bieden en toegang tot kwaliteitsonderwijs te bieden, heeft War Child de weerbaarheid van deze kinderen en jongeren versterkt, maar ze ook in staat gesteld vorm te geven aan hun eigen toekomst. Ook ouders, leraren, maatschappelijk werkers, vrijwilligers en lokale leiders namen deel aan verschillende programma-activiteiten, waarin ze leerden om op positieve wijze met de kinderen om te gaan, hun verantwoordelijkheid naar de kinderen toe in te vullen en ze de steun te bieden die nodig is in de ontwikkeling naar gezonde volwassenen.
Big image

Subjectieve weergave over War Child

Wat wij voornamelijk een belangrijk motief vinden om te doneren aan een ontwikkelingsorganisatie is dat je het doet met een etnisch-humanitair motief, waarbij een belangrijk aspect is dat het gaat om solidariteit met mensen die slechter af zijn, met name armen en onderdrukten. Hiernaast kun je kijken dat als je mee doet aan ontwikkelingshulp dat je een steentje bijdraagt aan het naleven van de mensenrechten, waarin ook sociale rechten aangeven dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan, op voedsel, onderdak, medische zorg en onderwijs.

We zijn daarom heel positief na het onderzoeken van de organisatie War Child. Zij zetten zich in voor het welzijn van kinderen in conflictgebieden. Dit vinden wij belangrijk, want elk kind heeft recht op een menswaardig bestaan met daarbij een goede jeugd. We zouden ons bij haast niet kunnen voorstellen hoe het is om op zo een manier op te groeien.
Big image

Marco Borsato

Marco is sinds 1998 ambassadeur van War Child en doet er alles aan om de situatie van oorlogskinderen en het werk van War Child onder de aandacht te brengen van het Nederlandse publiek. Het werk dat hij doet voor War Child doet hij volledig op eigen kosten en op een vrijwillige basis. Ook tijdens zijn concerten wordt War Child nooit vergeten. In 2006 vroeg hij zijn fans om 40.000 kinderen in Uganda te helpen en hun wensen in vervulling te gaan. Daarnaast besteedt hij aandacht aan het werk van War Child via zijn website en nieuwsbrieven.