Debat

landstede 2016

Debat2016

Debatdag

De eerste O&O debatdag is een feit. Tijdens periode 2 zijn de studenten druk aan het werk geweest met debatteren en betogen. Ze hebben argumenten gezocht bij de stellingen en die hebben zij ook op waarde weten te schatten. Tijdens het vak politiek werd er gewerkt met dezelfde stellingen.

Om de periode goed af te sluiten, eindigen we met een debatdag. De studenten krijgen cijfers voor zowel het betoog als het debat dat zij voeren.

Stelling


 • Stemrecht moet naar 16 jaar.
 • Abortus is moord
 • Ex-gedetineerden met kleine vergrijpen moeten sneller aan een baan kunnen komen
 • Eigen risico moet worden verlaagd.
 • Alcohol en tabak moeten naar 16 jaar.
 • Technologie heeft een slechte invloed op jongeren.
 • Iedereen moet donor worden
 • Doodstraf moet ingesteld worden
 • Het brutoloon voor jongeren moet omhoog
 • Onderwijs moet gratis worden voor hbo, mbo en universiteit
 • De lichtere alcoholische dranken moeten weer verlaagd worden naar 16 jaar
 • Sport moet een maatschappelijke rol krijgen
 • Er moet meer veiligheid in Nederland komen
 • zwarte piet is geen racisme, maar een Nederlands volksfeest.
Big image
Lesruimte