Interactiviteit

Robin Vos MM1C

Interactiviteit

Interactiviteit


Interactiviteit is het op elkaar reageren tussen twee personen, dingen of dieren. Het reageren op elkaar wordt ook wel wisselwerking of interactie genoemd. Er zijn verschillende soorten Interactiviteit: sociale interactiviteit (onder mensen) en interactiviteit op het web.


Sociale interactiviteit is hoe personen op elkaar reageren. Tijdens interactiviteit onder mensen word je geraakt door iets wat iemand ander zegt. Hieronder staan vier voorbeelden waarbij je geraakt kan worden door de interactiviteit.


Onderhandelen:

Het onderhandelen is een reactie op de andere persoon wanneer je het niet met diegene eens bent en iets wil veranderen voor jezelf. Hierbij kunnen personen geraakt worden doordat ze niet krijgen wat ze willen.


Macht:

Hierbij is er een persoon die meer macht heeft dan de ander. Hierdoor kan deze persoon veel vragen van de andere persoon ook al gaat dat ten koste van persoon twee. Tijdens de interactie worden mensen vaak geraakt en voelen ze zich verdrietig omdat er over hun heen gelopen wordt.


Samenwerken:

Bij samenwerken staan twee mensen aan een kant en helpen ze elkaar. De interactie loopt soepel en er kunnen vriendschappen ontstaan waardoor mensen worden geraakt.


Ruzie:

Tijdens een ruzie is de interactie tussen twee personen erg emotioneel en worden er soms dingen gezegd die niet zo bedoeld worden. De interactie loopt hierbij niet goed en vaak worden er dingen niet goed begrepen.Interactiviteit op het web


Bij interactiviteit op het web wordt een website gemaakt die een persoon raakt en ervoor zorgt dat diegene in actie komt. Dit is een communicatie techniek waardoor mensen als het ware in de website worden "gezogen".