למידה מבוססת פרויקטים

יצאנו לדרך.....

למידה מבוססת פרויקטים


מאפיינים של גישת ה- PBL

1. רלוונטיות לתלמיד

2.שאלה "מניעה" (driving question), שאלה שתעורר את הצורך והרצון לדעת, ותאפשר חקר.

3. מעורבות תלמידים בבחירה ובבניית תהליך הלמידה

4. למידה עצמאית פעילה ושיתופי פעולה

5. אוריינות מידע ותקשוב- חקר מלווה במידע ובכלים דיגיטליים חדשניים

6. הערכה שזורה- משוב שוטף, ריבוי גרסאות (תהליך של טיוט רב פעמי)

7.תוצר משמעותי המוצג באופן פומבי.

Project Based Learning: Explained.

משולחנה של דבורה

הפרויקטים בבית הספר:

1.חקר וגידול פרפרים

2. חקר ארצות הים התיכון

3. חקר בעלי חיים

במהלך הפרויקטים חקר וגידול פרפרים וחקר ארצות הים התיכון הלמידה היא משולבת של תלמידים מכיתות שונות . תלמידי כיתת דובדבן חונכים ומלמדים תלמידי כיתה ה' וכיתה ו'.

בתהליך הלמידה באים לידי ביטוי תהליכי הוראה-למידה מגוונים. בתכנית זו, תוך כדי תהליך ליווי והעצמה, כל תלמידי מכיתת דובדבן מלמדים את תלמידי כיתות ה' וכיתה ו', בתחומים הקשורים לנושאי המחקרים.
במסגרת הפעילויות נעשה שימוש נרחב בטכנולוגיות חדשניות ובפדגוגיה איכותית. התכנית מאפשרת התבוננות מחודשת על תהליך ההוראה-למידה ונותנת מענים מגוונים לחזקותיהם של התלמידים.

הלמידה היא בין תחומית המשלבת כמה מקצועות לימוד – מדעים, שפה, מחשבים, גאוגרפיה, אומנות, מוזיקה, ספרות.

הפעילויות הלימודיות האופייניות להוראה בין-תחומית, רלוונטיות לחיי התלמידים וקשורות להתנסויות משמעותיות, שהתלמידים אחראיים לביצוען.

המורים המקצועיים והמחנכים הכינו תכנית הוראה אינטגרטיבית. הנושא רלוונטי ומשמעותי לתלמידים, קשור למטרות של תכנית הלימודים וכולל היבטים מתחומים שונים.

חקר וגידול פרפרים

רציונל הפרויקט

הפרויקט חקר וגידול פרפרים מכוון ליצור ללומד הזדמנות לפתח וליישם את כישוריו: קריאה,

כתיבה יצירתית, מיומנויות טכנולוגית, חיפש מידע באתרים ובמקורות מידע שונים.

אינטגרציה של סוגי ידע שונים, הבעת רעיונות, עבודה שיתופית, יישום והצגת תוצרים בעזרת יישומים טכנולוגיים.

פעילויות הפרויקט חולקו לפי תחומי עניין במסגרת המקצועות השונים שהתלמידים לומדים ובהקדשה זמן נוסף במידת הצורך, תוך הישענות על נושא או נושאים שהם נגזרת מנושא הפרויקט חקר וגידול פרפרים.

העבודה מתייחסת לדפוסי ולשיטות העבודה המבוססים עת מיומנויות המאה-21, על למידה משמעותית, על למידה מבוססת פרויקטים, על מנת להבחין בתרומתו של הפרויקט, להבדליו מלמידה "שגרתית", נקטנו באמצעים טכנולוגיים, פדגוגיים. משמעותיים וחווייתיים כאחד.

התלמידים בכוחותיהם מעצבים את המחקר, תוך שהם לומדים לעבוד בשיתוף פעולה בלי לאבד את "האני המאמין" שישרת אותו להעשרה ולהשראה של קבוצת השותפים.

Big image

שותפים לפרויקט

כיתה דובדבן וכיתה ה1.

מחנכות הכיתות: מירי מחנכת כיתה ה'2, דבורה ואביגיל מחנכות כיתה דובדבן.

המורים לאומנות(רותי), מוזיקה(לילך), מדעים(רונית), משק חי(נריה).

חקר ארצות הים התיכון

אנו בעיצומו של לימוד הנושא: "מסביב לים התיכון". הכרנו את המאפיינים של הים התיכון, מיקומו, המדינות השוכנות לחופו, איים, מיצרים, מפרצים, וצורות נוף נוספות "המקשטות" את הים המיוחד הזה.

במהלך הפרויקט נרחיב אצל התלמיד הכרת מושגים ומונחים הקשורים במפת הים התיכון, הכרת ארצות הים התיכון- חקר גיאוגרפי, חקר מדיני, תרבויות וכו', התמצאות ושימוש באטלס הגיאוגרפי, הכרת תרבויות שונות מתרבותו, ויתרגל עבודת צוות תוך מתן ביטוי ליחיד בקבוצה.(יכולת הקשבה וסובלנות, נכונות לעזור, גילוי אחריות, התייחסות לביקורת, נכונות לפתור בעיות...)

המטרות של חקר ארצות הים התיכון הן: העמקת מיומנויות חשיבה ומיומנויות המאה ה-21 :בחירה, איסוף וייצוג מידע, הוצאת עיקר ומיקוד הלמידה, הסקת מסקנות, משוב וחשיבה רפלקטיבית.

הלמידה מתבצעת במספר "זירות": בכיתה במליאה - גרעין החומר הכולל מבט כללי על אגן הים התיכון והארצות המקיפות אותו ולימוד מעמיק יותר של ארץ ישראל.

זירה נוספת היא עבודה בצוותים כאשר כל צוות לומד על מדינה אחת ומייצג את המידע שרכש במצגת שיתופית, המוצגת באתר הנושא. באותם צוותי עבודה יוכנו גם פעילויות משחקיות לשאר תלמידי שכבה וההורים (ביום השיא). הזירה השלישית היא התארגנות ליום השיא בו כל קבוצה (שכבתית) בנתה דוכן בו הוצגה מדינתם. בדוכן הוצגו תוצרי הלמידה: מידע מתומצת, מאכלים אופייניים שהכינו הילדים, תלבושת/מוסיקה או כל עדות לתרבות של הארץ על פי בחירת התלמידים. בנוסף, הכינו התלמידים פעילות משחקית לימודית המבוססת על המידע והידע שרכשו.

ליום השיא יוכן טופס משוב להורים ובו התייחסותם (בסמרטפון כמובן ) הקניית מיומנויות עבודת חקר, מיומנויות עבודה בגוגל דוקס , שימוש מושכל באינטרנט כמקור מידע. הקניית מיומנויות לאיתור מידע, לארגונו ולהערכתו בצורה מושכלת.

הכלים המתוקשבים

● מצגות שיתופיות - תוצר למידה ראשון

● מחוללי משחקים - תוצר למידה שני

● טופס השוואה (טופס מכוון של Google) ולמידה כוללת קריאת גרפים ונתונים מטבלאות מהטופס המקוון (גיליון אלקטרוני).

שותפים לפרויקט

תלמידי כיתת דובדבן ותלמידי כיתה ו'2

נורית מחנכת כיתה ו'2-דבורה ואביגיל מחנכות כיתת דובדבן.

חקר בעלי חיים

הכותרת של יחידה זו נקראת "בעלי חיים " זה נוצר ליישום בכיתות ג ' . מטרתה של יחידה זו היא להביא למודעות הסוגיות הנוגעות לבעלי חיים, למחקרים חברתיים ולסייע להם להכיר בחלק מהדברים שהם יכולים לעשות כדי לעשות את הבדל בחייהם של בעלי החיים שיש לנו במשק חי ובחדר חיות בבית הספר שלנו . בשיתוף עם הפרויקט הזה באינטרנט התלמידים מבצעים מחקר אמיתי בחדר חיות בבית הספר . על מנת שזה יקרה , התלמידים צריכים לדעת מינים שונים של חיות שיש לנו בחדר החיות, כמו כן לאסוף מידע בסיסי על בעלי חיים אלה .

התלמידים מחולקים לקבוצות קטנות שבהן הם עובדים בשיתוף פעולה על מנת להשיג ולהציג בסוף היחידה, את מידע על בעלי החיים הספציפיים שהם חקרו.

הפרויקט מקרב את התלמידים למידע על בעלי החיים , הסביבות האמתיות שלהם ,ומה ניתן לעשות על מנת לעזור לבעלים-חיים אלה לחיות חיים טובים יותר בתחומי חדר חיות. הפרויקט נותן לתלמידים ההזדמנות לפגוש את המטרה העיקרית של מחקרים חברתיים . יחידה זו תספק פעילויות שונות שתלמדנה את אתגרי קהילה סביבתיים כאשר מחפשים אחרי בעלי חיים בשבי .

מה שהופך את הלמידה משמעותית הוא הליבה של הוראה ( לינדקוויסט , 2002; Levstikוריטון , 2001) . יחידה זו תאפשר לסטודנטים את ההזדמנות לקחת את מה שהם לומדים על בעלי החיים בחדר החיות בבית הספר ולהפוך אותו למשמעותי על ידי יישום זה לחייהם וחייהם של בעלי חיים אחרים שהם עלולים להיתקל בהם . הם יוכלו לראות כיצד מעשיהם תורם לשיפור חייהם של בעלי חיים. הם ישתתפו בפעילויות ומטלות ( מקוונות ולא מקוונות ) שיאפשר להם להראות את תוצאות עבודותיהם.

Big image

משולחנה של מישל

על מנת לעבוד ביחידה זו חייבת להיות מורה אחראית בחדר חיות חיות בבית הספר. כמו כן להיות בעל ידע בעבודה בגוגל דרייב, גוגל כיתה וכלים web2.0 שונים . כל תלמיד חייב להיות בעל חשבון צפונט פעיל על מנת להשלים את המטלות המקוונות.

שותפים לפרויקט

מחנכות כיתות ג': פלורינה ושרי.

רכזת תקשוב: מישל.

חדר חיות: רינה

Big image