ONDERZOEK!

Openingscongres CTO/PMT 02 oktober 2013

ONDERZOEK!

Woensdagmiddag 02 oktober om 13.00 uur vind het openingscongres plaats van de opleiding CTO/PMT. Het thema is ONDERZOEK! Het belang van het doen van onderzoek door vaktherapeuten kan niet genoeg benadrukt worden. Wij staan voor de vraag of en hoe vaktherapie werkt.

Als vaktherapeut voel en weet je dat wat wij doen belangrijk is en goed kan zijn voor de cliënt. De uitdaging ligt er nu voor ons om dit gevoel zichtbaar te maken in resultaten door het doen van onderzoek en over te kunnen dragen aan collega vaktherapeuten en andere hulpverleners. Daarnaast is het in deze tijd wellicht nog belangrijker om de resultaten zichtbaar te maken aan zorgverzekeraars, gemeenten en ggz-instellingen. Op basis van bewijsmateriaal (evidence) wordt het geld verdeeld om cliënten te kunnen helpen. We moeten zorgen dat we een plek veroveren in het behandelteam van de toekomst!


Om die reden nodigen we je dan ook graag uit om naar ons openingscongres te komen.

Wij hebben namelijk een aantal topvaktherapeuten die tegelijkertijd toponderzoekers zijn en voor ons de weg gaan banen voor die veelgewilde plek in dat behandelteam. Zij werken als vaktherapeut, docent en onderzoeker en komen graag vertellen over het onderzoek waar ze nu mee bezig zijn.Foto: Evidence based research netwerk: Bijeenkomst met KenVak (lectoraat Kenniskring Vaktherapieën) en de International Advisory Board (IAB van ECARTE) in Parijs, tijdens de 12e European Arts Therapies Conference, 11 - 14 september (helemaal links Suzanne Haeyen, daarnaast Ditty Dokter)

ONDERZOEK!

Wednesday, Oct. 2nd, 1pm

33 Kapittelweg

Nijmegen, GE

Lokaal A.005

Inhoud en tijdschema voor deze middag: Locatie A.005

13.00 - 13.15 uur:

Openingswoord door drs. Hans Verwijs, onderwijsmanager CTO/PMT


13.15 - 14.00 uur:

Dr. Ditty Dokter, dramatherapeute, psychotherapeute en onderzoeker.

"Geschiedenis van vaktherapie in (inter)nationaal perspectief en haar

betekenis voor de toekomst"


14.00 - 14.30 uur:

Suzanne Haeyen, MAth, RATh, beeldend therapeute.

Werkzaam als docent bij de HAN en als beeldend therapeute

bij GGnet. Momenteel bezig met promotieonderzoek naar het effect

van beeldende therapie bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis.


14.30 - 15.00 uur: Sylka Uhlig, MA, RMTh, LCAT, NMT, muziektherapeute.

Werkzaam als docent bij de HAN en momenteel bezig met

promotieonderzoek naar de effecten van Rap/Zingen op

emotieregulatie en gedrag bij probleemjongeren


15.00 - 15.15: vragen en discussie

Tussen de lezingen door is er ook kort de gelegenheid tot het stellen van vragen.


15.15 - 16.00 uur: Terugkoppeling studenten en docenten in de Rode Pluche (rode bankjes in de aula)Een groep muziektherapiestudenten zal vooraf, tussendoor en achteraf muzikaal commentaar geven op het inhoudelijke programma