יחידה 3

נינה טסאנג, אמלי רובן , רום אשכנזי , עדן טייב

קידוש

בחרנו את המנהג: קידוש.

2. *הקידוש נמצא בספר הברכה והקידוש.

* הקידוש מזוהה כן עם עדה מסוימת , היהדות.

* נוהגים על פי מנהג זה מתקופת יציאת מצריים.

קידוש.

3. * מטרת הקידוש היא לאחד בין המשפחה לדת.

* הקידוש קשור לקבלת עשרת הדיברות שבהם רשום "זכור את יום השבת לקודשו" והקידוש הוא מצווה מהתורה.

*לא.

קישורים מהם לקחנו מידע: