NAVORMING CHEMIE WETENSCHAPPEN

KHLim lerarenopleiding BASO chemie

OPZET:

Het onderscheid tussen een fysische en chemische reacties, de wetten bij een chemische reacties, balanceren van reacties, de energetische aspecten, de snelheid van een chemische reactie…

Eenvoudige experimenten/demo’s, spellen, uitgewerkte web2.0 toepassingen, simulaties, uitgewerkt didactisch materiaal, oefeningen, beeldmateriaal, gemaakte modellen, tips

Hoe veranderen stoffen

Monday, May 11th 2015 at 9:30pm

bus1 Agoralaan

Diepenbeek

9.30 u - 10.00u: Ontvangst
10.00u - 12.00u: Studenten presenteren tools (3 workshops)
12.00u - 13.00u: Middagpauze
13.00u - 14.30u: Studenten presenteren tools (2 workshops)
14.30u - 14.45u: Koffiepauze
14.45u - 15.45u: Studenten presenteren tools (2 workshops)
15.45u - 16.00u: Afronding en evaluatie