Σπάρτα/sparta

de sterkste polis gemaakt door Daan

de opvoeding

is dat de kinderen vanaf heel jong in het leger gingen als je oorlog had met Sparta betekende dat Zelfmoord
Big image
Sparta: War of Empires - Moment of Glory (Cinematic Trailer)