Staat veiligheid bij U op nummer 1?

vergeet dan niet uw magazijnstelling!

Sinds 2010 is het verplicht om uw stelling jaarlijks te laten keuren.


Risico's

Wanneer stellingen of entresols onjuist gemonteerd zijn of niet in goede staat verkeren, bijvoorbeeld door roestvorming of doorgebogen staanders, of aanrijdschade, bestaat kans op ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade door omvallen van stellingen of getroffen worden door vallende voorwerpen uit de stelling. Er gelden daarom keuring- en onderhoudseisen voor magazijnstellingen en entresols.Zonder keuringcertificaat kunnen grote kostenposten ontstaan.

De recentelijk verschenen Europese norm EN 15635, met de titel: Stalen opslagsystemen – Gebruik en onderhoud van opslagapparatuur, moet er voor zorgen dat het risico van onveilige situaties in o.a. magazijnstellingen tot een minimum wordt beperkt. In deze norm wordt onder andere de nadruk gelegd op de inspectieprocedure voor verschillende beschadiging gradaties. Inspecties dienen jaarlijks plaats te vinden. Mocht er iets misgaan in het magazijn, zoals bijvoorbeeld een aanrijding met een heftruck, met alle gevolgen van dien en er kan geen keuringsbewijs worden overlegd, dan is de Arbeidsinspectie niet mild met geldstraffen en zullen ook schadeverzekeringsmaatschappijen terughoudend zijn met uitbetalingen.De NEN 5051 stelt op dit moment dat minimaal één keer per jaar een inspectie door een deskundige moet worden uitgevoerd.


Naast het keuren van uw stelling, kijken wij ook een stukje verder hoe U de veiligheid kunt optimaliseren, om eventuele schades te voorkomen.


Hieronder kunt U de gevolgen zien van de gevaren die op de loer liggen bij

het werken in een magazijn.


De filmpjes laten zien hoe een ongeluk in een klein hoekje kan zitten!!!

Stelling stort in
forklift BIG disaster | vorkheftruck puinhoop

Wat doen wij?

NORSALE

NORSALE MAGAZIJNTECHNIEK voor het Keuren, Montage, Demontage,
Reparatie's en onafhankelijk Advies voor magazijnstellingen van alle merken.

Voorkom hoge boetes van arbo-inspecteurs!

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak.

Wij Komen bij U langs voor een passende oplossing.