אין לנו ילדים למלחמות מיותרות!

פתרו סכסוכים ומחלוקות בדרכי שלום ולא מלחמה!