מצדה לא תיפול שוב

מגיש: גיא רוזנברגר מח7

נימוקי אלעזר בעד התאבדות ההמונית במצדה (תשובה לשאלה 1)

1. "היה כי אין להשתעבד לרומאים מאחר ורק אלוהים הוא אדונם היחידי של היהודים." כאשר אלעזר בן יאיר חזה שהרומאים ינצחו הוא לא היה מוכן שישעבדו אותו אז הוא אמר לכולם להתאבד איתו למען ה'.

2."שינוי כיוון האש אשר הוביל לשריפת החומה השנייה הוא סימן לכעסו של האל על הנצורים, שכן הם בצעו חטאים בזדון כלפי בני עמם ועל כן עליהם להיענש."בנימוק זה אלעזר התכוון שאם הרומאים יחשבו שאלם(האל שלהם) כועס עליהם הוא יעניש אותם ואז יהרוג אותם מה שיגרום לרומאים לשגת.

הצעות נגד ההתאבדות ההמונית במצדה (תשובה לשאלה 2)

לדעתי היה אפשר לנסות לדון במשא ומתן כי התאבדות המונית נוגדת את כל העקרונות שלהם למען ה', ובנוסף לכך היה אפשר לעשות תחרויות ומי שינצח בכל או ברות התחרויות יזכה לשלוט במצדה.
מצדה - סיפור המרד
Big image