Spørreundersøkelse

For nettstudenter i Byggfag

Vi trenger din hjelp!

I dag går du på Mesterfagskolen, som eies av Folkeuniversitetet. Dette er under vurdering. Etter jul vet vi om vi fremdeles har Mesterfagskolen eller om det da heter Mesterutdanningen. Det vil fortsatt være samme utdanning, men uten fagskolestatus.


Dersom du skal bli mester i et byggfag og nå er nettstudent i faget "Faglig ledelse - Byggfag", trenger vi din hjelp. Vi ber deg om å svare på noen få spørsmål angående en eventuell endring. På forhånd takk!

Dersom du har avlagt eksamen i "Faglig ledelse - Byggfag", kan du se bort i fra denne henvendelsen.

Med vennlig hilsen
Stig Myklebust
Rektor
Big image