שגרירי מפתח הלב - אחריות

כתבה:אליס

שגרירי מפתח לב כיתה - ו2

בחודש שבט בבית הספר אלונים ילדי כיתה ו2 היו שגרירי מפתח הלב בערך החודש אחריות הם עשו פעילויות בנושא איכות הסביבה כי לדעתם איכות הסביבה חשובה.

הם הכינו מצגת והראו אותה לכיתות .

ובתאריך -26.1.14 הם עשו בהפסקה פעילות בנושא איכות הסביבה הם הכינו משחקים כמו :סולמות ונחשים , רביעיות, ציורים,מבוכים, ובחדר המחשבים!

ולבסוף ב31.1.14 הקיים טקס בערך החודש אחריות וחלוק